Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1202 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AMPARTZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52

Print
Αριθμός/Bib: 50697 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINOS AMZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 231

Print
Αριθμός/Bib: 50252 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS ANAGNOSTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 480

Print
Αριθμός/Bib: 50167 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOYIL ANASTASAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 50798 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STEPHANOS ANASTASAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 489

Print
Αριθμός/Bib: 1204 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ELEUTHERIA ANDONIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:15:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:14:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 292

Print
Αριθμός/Bib: 50148 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANDREADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77

Print
Αριθμός/Bib: 50161 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STYLIANOS ANDREADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 75

Print
Αριθμός/Bib: 1364 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MILTIADIS ANDRIANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96

Print
Αριθμός/Bib: 1205 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MIRSINI ANDRIANOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 119

Print
Αριθμός/Bib: 50586 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS ANDROULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 1206 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS ANDROULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 167

Print
Αριθμός/Bib: 1379 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIS ANDROULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 214

Print
Αριθμός/Bib: 1083 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANDREAS ANDROULIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 232

Print
Αριθμός/Bib: 1207 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ANESTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110

Print
Αριθμός/Bib: 50571 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ANGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 329

Print
Αριθμός/Bib: 50272 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ANGOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 565

Print
Αριθμός/Bib: 51129 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELIOS ANOGIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234

Print
Αριθμός/Bib: 1105 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: irene anousaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 50866 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ANTHIMOSOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 698

Print
Αριθμός/Bib: 50867 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS ANTHIMOSOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 557

Print
Αριθμός/Bib: 1005 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ANTONAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26

Print
Αριθμός/Bib: 50654 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS ANTONAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 803

Print
Αριθμός/Bib: 1208 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STEFANOS ANTONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 87

Print
Αριθμός/Bib: 1209 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STELLA ANTONAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:18:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296

Print
Αριθμός/Bib: 1420 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS ANTONAKOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 155

Print
Αριθμός/Bib: 50647 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS ANTONARAKIS ANTONARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 613

Print
Αριθμός/Bib: 50648 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRISTOS ANTONARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 70

Print
Αριθμός/Bib: 50807 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 50080 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LAMPROS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 268Σελίδα 2 από 39 Αποτελέσματα 31 - 60 από 1143