Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1390 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 146

Print
Αριθμός/Bib: 50646 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FRAGKIADOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 366

Print
Αριθμός/Bib: 51024 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA FRAGKIADOYLAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 753

Print
Αριθμός/Bib: 50260 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA FRAGKOULAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 791

Print
Αριθμός/Bib: 50394 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA GALANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 491

Print
Αριθμός/Bib: 50418 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZACHARENIA GALANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 599

Print
Αριθμός/Bib: 50637 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GALETAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 627

Print
Αριθμός/Bib: 51019 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GALINAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 261

Print
Αριθμός/Bib: 1239 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOSIF GAREFALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:14:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:13:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 285

Print
Αριθμός/Bib: 51116 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTEINI GAVALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 449

Print
Αριθμός/Bib: 1196 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL GAVRILAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182

Print
Αριθμός/Bib: 1241 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS GENARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:16:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 293

Print
Αριθμός/Bib: 1087 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL GENETZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23

Print
Αριθμός/Bib: 50725 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: YORDAN GENOV
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 175

Print
Αριθμός/Bib: 50844 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GEORGAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 50808 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI GEORGIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 702

Print
Αριθμός/Bib: 50377 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS GEORGITSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 145

Print
Αριθμός/Bib: 50153 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOYIL GIAKOUMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 206

Print
Αριθμός/Bib: 50735 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA GIALAMA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 408

Print
Αριθμός/Bib: 51054 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VICKY GIALAMA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 788

Print
Αριθμός/Bib: 51056 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GIALAMAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 787

Print
Αριθμός/Bib: 1401 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPIS GIANNADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 225

Print
Αριθμός/Bib: 1242 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STAMATIOS GIANNAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93

Print
Αριθμός/Bib: 50130 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELPIDA GIANNIKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 747

Print
Αριθμός/Bib: 50570 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ADAMANTIA GIAPITSOGLOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 731

Print
Αριθμός/Bib: 50914 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELIA GKAVALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 682

Print
Αριθμός/Bib: 51080 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS GKINIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 47

Print
Αριθμός/Bib: 1243 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTINA GKOUVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:24:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 301

Print
Αριθμός/Bib: 50079 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTHOYLA GORANTONAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 618

Print
Αριθμός/Bib: 50823 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS GOUPIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 257Σελίδα 9 από 39 Αποτελέσματα 241 - 270 από 1143