Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50095 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIAMANTOYLA FASOYLAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 778

Print
Αριθμός/Bib: 50951 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS FASOYLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 779

Print
Αριθμός/Bib: 1086 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL FILIPPAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 50898 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FILIPPOS FILIPPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205

Print
Αριθμός/Bib: 50412 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA FLOURI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165

Print
Αριθμός/Bib: 50721 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FLOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 202

Print
Αριθμός/Bib: 50824 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL FLOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201

Print
Αριθμός/Bib: 1233 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL FOSKOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 58

Print
Αριθμός/Bib: 1107 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANDREAS FOTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 4

Print
Αριθμός/Bib: 50502 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS FOTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153

Print
Αριθμός/Bib: 50319 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL FOUKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 315

Print
Αριθμός/Bib: 50629 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI FOUNTOULAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 708

Print
Αριθμός/Bib: 50530 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS FOUNTOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 225

Print
Αριθμός/Bib: 50584 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI FOURNARAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 107

Print
Αριθμός/Bib: 1108 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Aristotelis Fournarakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 50128 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS FRAGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 795

Print
Αριθμός/Bib: 50133 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FRAGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 792

Print
Αριθμός/Bib: 50439 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL FRAGGEDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36

Print
Αριθμός/Bib: 50414 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA FRAGIADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 833

Print
Αριθμός/Bib: 1234 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS FRAGIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42

Print
Αριθμός/Bib: 1235 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL FRAGIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 73

Print
Αριθμός/Bib: 50741 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GRIGORIOS FRAGIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 582

Print
Αριθμός/Bib: 51090 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL FRAGIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14

Print
Αριθμός/Bib: 50676 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIS FRAGKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 409

Print
Αριθμός/Bib: 50731 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI FRAGKIADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 817

Print
Αριθμός/Bib: 50196 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VALERIA FRAGKIADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 434

Print
Αριθμός/Bib: 50126 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Nikolaos Fragkiadakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 189

Print
Αριθμός/Bib: 1237 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:09:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264

Print
Αριθμός/Bib: 50188 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 439

Print
Αριθμός/Bib: 50949 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71Σελίδα 8 από 39 Αποτελέσματα 211 - 240 από 1143