Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1085 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONIS CHATZIMARKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28

Print
Αριθμός/Bib: 51014 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTEINI CHATZITZORTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 598

Print
Αριθμός/Bib: 50935 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOULIA CHATZOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 505

Print
Αριθμός/Bib: 50364 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHELIDONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 149

Print
Αριθμός/Bib: 50480 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHELIDONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 230

Print
Αριθμός/Bib: 50588 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHNARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 466

Print
Αριθμός/Bib: 50632 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KYRIAKI CHOMATA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 447

Print
Αριθμός/Bib: 50714 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VANGELIS CHOREFTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 473

Print
Αριθμός/Bib: 51093 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS CHORTATSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 706

Print
Αριθμός/Bib: 50120 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA CHOUDETZANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 593

Print
Αριθμός/Bib: 50787 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS CHOUSTOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 1222 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SPYROS CHREIAZOMENOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 147

Print
Αριθμός/Bib: 50113 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIA CHRISAFI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91

Print
Αριθμός/Bib: 50473 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHRISTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 284

Print
Αριθμός/Bib: 50650 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Maria christaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 776

Print
Αριθμός/Bib: 51094 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PELAGIA CHRISTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 809

Print
Αριθμός/Bib: 1106 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRISTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 189

Print
Αριθμός/Bib: 50894 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL CHRISTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 421

Print
Αριθμός/Bib: 1223 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOYIL CHRISTODOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 220

Print
Αριθμός/Bib: 50573 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHRISTODOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160

Print
Αριθμός/Bib: 50811 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS CHRISTOFAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 278

Print
Αριθμός/Bib: 50981 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA CHRISTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 697

Print
Αριθμός/Bib: 1179 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STAVROS CHRISTOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 198

Print
Αριθμός/Bib: 50207 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRYSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 427

Print
Αριθμός/Bib: 50140 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA CHRYSSOULAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 724

Print
Αριθμός/Bib: 1188 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CRISTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:19:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 297

Print
Αριθμός/Bib: 50073 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DADOUSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168

Print
Αριθμός/Bib: 50880 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIA DAFNOMILI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 805

Print
Αριθμός/Bib: 50945 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DAGKONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154

Print
Αριθμός/Bib: 50795 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTEINI DAMIANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 317Σελίδα 5 από 39 Αποτελέσματα 121 - 150 από 1143