Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1363 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL ZERVAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83

Print
Αριθμός/Bib: 50396 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STYLIANOS ZOAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 170

Print
Αριθμός/Bib: 50788 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ZOUMPOULIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 144Σελίδα 39 από 39 Αποτελέσματα 1141 - 1143 από 1143