Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1104 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARINA ACHLATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50

Print
Αριθμός/Bib: 50100 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS ACHLATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:18:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2

Print
Αριθμός/Bib: 50723 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANTHIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 707

Print
Αριθμός/Bib: 50363 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 197

Print
Αριθμός/Bib: 50423 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA ADAMANTIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 151

Print
Αριθμός/Bib: 1081 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: HRISOVALANTIS AFORDAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12

Print
Αριθμός/Bib: 1080 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MIXAIL AFORDAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1

Print
Αριθμός/Bib: 50846 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS AGAPAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 362

Print
Αριθμός/Bib: 50552 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 831

Print
Αριθμός/Bib: 50553 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STYLIANI AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 621

Print
Αριθμός/Bib: 50388 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANI AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 524

Print
Αριθμός/Bib: 1201 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GAVRIIL AGGELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128

Print
Αριθμός/Bib: 50800 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 169

Print
Αριθμός/Bib: 50558 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STYLIANOS AGRIMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264

Print
Αριθμός/Bib: 50559 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL AGRIMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 263

Print
Αριθμός/Bib: 51023 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA AILAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 752

Print
Αριθμός/Bib: 50503 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PRODROMOS AKRITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 243

Print
Αριθμός/Bib: 50593 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARIADNH ALEGKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 516

Print
Αριθμός/Bib: 50605 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYAGGELIA ALEGKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 517

Print
Αριθμός/Bib: 1082 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Giorgos Alevizakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 40

Print
Αριθμός/Bib: 50071 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALEVIZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 586

Print
Αριθμός/Bib: 50591 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNIS ALEXANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 535

Print
Αριθμός/Bib: 50074 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKIAS ALEXANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195

Print
Αριθμός/Bib: 50208 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS ALEXANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 192

Print
Αριθμός/Bib: 50257 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ALEXANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 678

Print
Αριθμός/Bib: 50764 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELPIDA ALEXANDRIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 325

Print
Αριθμός/Bib: 50765 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: POPI ALEXANDRIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 560

Print
Αριθμός/Bib: 50481 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTHI ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 775

Print
Αριθμός/Bib: 50201 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNIS AMARGIANITAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 700

Print
Αριθμός/Bib: 50344 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AMPARTZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211Σελίδα 1 από 39 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1143