Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51011 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EBELINA MPORATSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1465

Print
Αριθμός/Bib: 51688 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PINELOPI AVRABOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1191

Print
Αριθμός/Bib: 51414 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS PAPPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:18:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 10

Print
Αριθμός/Bib: 51813 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DORIAN ABERDIN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 615

Print
Αριθμός/Bib: 50937 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA AGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1387

Print
Αριθμός/Bib: 50813 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 181

Print
Αριθμός/Bib: 50940 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEKSANDROS AGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1519

Print
Αριθμός/Bib: 50942 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XARISIS AGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 260

Print
Αριθμός/Bib: 50169 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1485

Print
Αριθμός/Bib: 1236 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARETI AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 476

Print
Αριθμός/Bib: 50594 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1459

Print
Αριθμός/Bib: 50681 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: xristos aggelis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 456

Print
Αριθμός/Bib: 1427 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: spyros aggelis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 101

Print
Αριθμός/Bib: 51554 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 682

Print
Αριθμός/Bib: 51870 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 666

Print
Αριθμός/Bib: 51744 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGORIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 192

Print
Αριθμός/Bib: 50318 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 487

Print
Αριθμός/Bib: 51402 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVDOKIA AIDONI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1329

Print
Αριθμός/Bib: 51906 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA AKSIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 838

Print
Αριθμός/Bib: 1299 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS ALEKSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100

Print
Αριθμός/Bib: 50640 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARKELA ALEKSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 485

Print
Αριθμός/Bib: 51482 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVRIPIDIS ALEKSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 57

Print
Αριθμός/Bib: 50546 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEANNA ALEKSOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1104

Print
Αριθμός/Bib: 51617 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AFRODITE ALEXELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1435

Print
Αριθμός/Bib: 1090 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: chrisros alexiou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 31

Print
Αριθμός/Bib: 1354 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILHS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42

Print
Αριθμός/Bib: 51106 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 373

Print
Αριθμός/Bib: 51130 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1415

Print
Αριθμός/Bib: 1393 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ALEXIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 445

Print
Αριθμός/Bib: 1447 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Vassilis Anagnostopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 275Σελίδα 1 από 71 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2101