Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1141 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MICHALIS PARMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1

Print
Αριθμός/Bib: 5103 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS PASCHOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 946

Print
Αριθμός/Bib: 5430 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Georgia Adam
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 744

Print
Αριθμός/Bib: 31981 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA ADAM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 468

Print
Αριθμός/Bib: 5426 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLGA ADAMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 814

Print
Αριθμός/Bib: 1201 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMOSTENIS AFOROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 371

Print
Αριθμός/Bib: 31882 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XENI AGALLIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 961

Print
Αριθμός/Bib: 6115 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 542

Print
Αριθμός/Bib: 5988 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92

Print
Αριθμός/Bib: 6020 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 693

Print
Αριθμός/Bib: 5407 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 370

Print
Αριθμός/Bib: 6071 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Giorgos Agrafiotis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 525

Print
Αριθμός/Bib: 5536 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYAGGELOS ALEXHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 303

Print
Αριθμός/Bib: 1202 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: xristos Alexiou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 5308 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FAIH ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1082

Print
Αριθμός/Bib: 1203 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: BASILIS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 5366 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1126

Print
Αριθμός/Bib: 1204 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125

Print
Αριθμός/Bib: 5961 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 543

Print
Αριθμός/Bib: 6072 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100

Print
Αριθμός/Bib: 5962 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS ALEXIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 544

Print
Αριθμός/Bib: 5227 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEANNA ALEXOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 827

Print
Αριθμός/Bib: 1045 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ALIVERTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 244

Print
Αριθμός/Bib: 6169 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 183

Print
Αριθμός/Bib: 6168 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVA ANAGNOSTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 527

Print
Αριθμός/Bib: 1205 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MIXALIS ANAGNOSTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 1427 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 297

Print
Αριθμός/Bib: 1054 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGE ANASTASIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 145

Print
Αριθμός/Bib: 31945 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOLOMON ANDJEL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 760

Print
Αριθμός/Bib: 31946 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LINA ANDJEL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 761Σελίδα 1 από 54 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1606