Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50597 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KON/NOS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 275

Print
Αριθμός/Bib: 1210 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHRISTOFOROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:41:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 50300 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDROMACHI CHRONI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 647

Print
Αριθμός/Bib: 50301 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHRONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 646

Print
Αριθμός/Bib: 1211 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: IOANNA DACHRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:56:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 274

Print
Αριθμός/Bib: 50588 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAMATIA DALLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 642

Print
Αριθμός/Bib: 1131 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: SALVATORE DANGELO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112

Print
Αριθμός/Bib: 50178 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KLEONIKI DEDEOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 428

Print
Αριθμός/Bib: 1291 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS DELIALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:43:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30

Print
Αριθμός/Bib: 1293 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: VASILEIOS Dendrinos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:53:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 226

Print
Αριθμός/Bib: 50233 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS DERAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:23:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 35

Print
Αριθμός/Bib: 1577 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PLATONAS DERDEMEZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114

Print
Αριθμός/Bib: 1294 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: MARINA DEREKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:57:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:56:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281

Print
Αριθμός/Bib: 50143 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS DERTIMANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 295

Print
Αριθμός/Bib: 1045 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: KONSTANTINA DIAMANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:54:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:54:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 233

Print
Αριθμός/Bib: 50618 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFSTATHIOS DIAMANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:45:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 584

Print
Αριθμός/Bib: 50904 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNOULA DIKAIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:36:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 387

Print
Αριθμός/Bib: 50471 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DIMAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 419

Print
Αριθμός/Bib: 1295 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Antonia Dimitoglou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:09:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:08:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 395

Print
Αριθμός/Bib: 50302 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAVVAS DIMITRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 252

Print
Αριθμός/Bib: 50521 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA DIMITRIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:45:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 586

Print
Αριθμός/Bib: 1292 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: THOMAIS DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:59:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:59:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 319

Print
Αριθμός/Bib: 50487 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELOS DIMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 357

Print
Αριθμός/Bib: 1173 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ALEXANDROS DIMOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 129

Print
Αριθμός/Bib: 1296 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: GIANNIS DIVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:58:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 304

Print
Αριθμός/Bib: 50558 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS DODAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 235

Print
Αριθμός/Bib: 50234 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS DOGRITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:21:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 50715 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOKRATIS DOSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 269

Print
Αριθμός/Bib: 50838 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS DOSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:42:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:41:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 529

Print
Αριθμός/Bib: 50303 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:28:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 155Σελίδα 4 από 36 Αποτελέσματα 91 - 120 από 1077