Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1112 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ILIAS BARBAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:56:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 277

Print
Αριθμός/Bib: 50936 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA BARDAKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 268

Print
Αριθμός/Bib: 50937 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BARDAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 149

Print
Αριθμός/Bib: 1128 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Leonidas Barlis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:47:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 90

Print
Αριθμός/Bib: 50256 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELINA BASILEIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:41:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 509

Print
Αριθμός/Bib: 50950 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BASILIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 321

Print
Αριθμός/Bib: 1286 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: xristina belavgeni
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:01:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:01:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 338

Print
Αριθμός/Bib: 1287 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Angelo Besiris
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:51:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158

Print
Αριθμός/Bib: 50290 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXIOS BOUKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:29:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:29:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 170

Print
Αριθμός/Bib: 50291 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: sakis boukos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:39:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 460

Print
Αριθμός/Bib: 50257 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARA BOUKOUVALA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:37:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 405

Print
Αριθμός/Bib: 50292 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDROMACHI BOUNA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:39:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 452

Print
Αριθμός/Bib: 1257 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: SPYRIDON BRIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:58:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 305

Print
Αριθμός/Bib: 50293 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRONIKI CHALANA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 473

Print
Αριθμός/Bib: 1207 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHALIASOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:59:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:59:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 312

Print
Αριθμός/Bib: 50820 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA-ERISA CHANTZARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281

Print
Αριθμός/Bib: 50156 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLYMPIA CHANTZIARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 123

Print
Αριθμός/Bib: 1289 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRA CHARISI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:04:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:03:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 357

Print
Αριθμός/Bib: 50641 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NAFSIKA CHARISI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 254

Print
Αριθμός/Bib: 1087 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHARISIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:47:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96

Print
Αριθμός/Bib: 1208 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: VASILEIOS CHARISIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125

Print
Αριθμός/Bib: 1209 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: MICHAIL CHAROKOPOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37

Print
Αριθμός/Bib: 1290 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHASKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:54:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:54:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 231

Print
Αριθμός/Bib: 50571 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BETTY CHATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 604

Print
Αριθμός/Bib: 50232 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA CHATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:41:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 527

Print
Αριθμός/Bib: 50239 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI CHATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:42:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:42:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 543

Print
Αριθμός/Bib: 50298 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS CHATZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92

Print
Αριθμός/Bib: 1597 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHEROUVIM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69

Print
Αριθμός/Bib: 50299 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MILTOS CHRISANTHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 261

Print
Αριθμός/Bib: 50236 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STEFANOS CHRISTIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 425Σελίδα 3 από 36 Αποτελέσματα 61 - 90 από 1077