Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50323 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KAMPERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:28:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 145

Print
Αριθμός/Bib: 50137 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KAMPERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67

Print
Αριθμός/Bib: 50727 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI KANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 240

Print
Αριθμός/Bib: 50726 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS KANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 239

Print
Αριθμός/Bib: 50199 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA KANTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:30:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:30:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211

Print
Αριθμός/Bib: 1314 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: TASOS KANTZELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:51:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165

Print
Αριθμός/Bib: 50441 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KAPELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 319

Print
Αριθμός/Bib: 1315 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ADAMANTIOS KAPRANTZIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103

Print
Αριθμός/Bib: 1225 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: IOANNIS KAPSALAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:55:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264

Print
Αριθμός/Bib: 1316 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Dimitris Karabinas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:43:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36

Print
Αριθμός/Bib: 50665 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA KARADIMA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 560

Print
Αριθμός/Bib: 50696 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS KARADIMAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 58

Print
Αριθμός/Bib: 50771 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEANA KARAFERI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:36:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 388

Print
Αριθμός/Bib: 1153 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: GEORGIOS KARAGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:51:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168

Print
Αριθμός/Bib: 50324 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VICTOR KARAGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 85

Print
Αριθμός/Bib: 50325 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KARAGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 629

Print
Αριθμός/Bib: 1317 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: SOTIRIS KARAGIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:53:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216

Print
Αριθμός/Bib: 50645 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARA KARAKATSANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:40:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 494

Print
Αριθμός/Bib: 50646 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS KARAKATSANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 435

Print
Αριθμός/Bib: 50547 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANGELIKI KARAMICHALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 286

Print
Αριθμός/Bib: 50983 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXIOS KARAMOUTSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:42:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:41:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 531

Print
Αριθμός/Bib: 50548 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVGENIA KARAMOUTSOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 427

Print
Αριθμός/Bib: 1226 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PARASKEVI KARAMPALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:06:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:06:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 381

Print
Αριθμός/Bib: 50326 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KARATHANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 73

Print
Αριθμός/Bib: 1227 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIOS KARATHANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:57:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 297

Print
Αριθμός/Bib: 1318 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: MICHALIS KARATZENIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 102

Print
Αριθμός/Bib: 50327 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Georgios Karatzenis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 338

Print
Αριθμός/Bib: 50818 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THOMAS KARKALOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 433

Print
Αριθμός/Bib: 50213 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS KARRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 411

Print
Αριθμός/Bib: 1319 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS KARVELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 109Σελίδα 10 από 36 Αποτελέσματα 271 - 300 από 1077