Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50320 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Spiros HALIASIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 303

Print
Αριθμός/Bib: 50450 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELOS HALIASIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 304

Print
Αριθμός/Bib: 1074 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIS HANDRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 107

Print
Αριθμός/Bib: 51000 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS HATZIVASILIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:26:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 122

Print
Αριθμός/Bib: 51001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYAGGELOS HATZIVASILIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:26:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 124

Print
Αριθμός/Bib: 1155 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS HOUZOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:53:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 219

Print
Αριθμός/Bib: 1549 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ELIAS IGOUMENIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:13:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:13:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 396

Print
Αριθμός/Bib: 1311 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: NIKOLAOS IOANNOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:47:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91

Print
Αριθμός/Bib: 50982 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS KAITATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:30:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:30:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 207

Print
Αριθμός/Bib: 1136 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIOS KAKAIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:53:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 222

Print
Αριθμός/Bib: 50613 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NANSI KAKARANTZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:37:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 401

Print
Αριθμός/Bib: 50489 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KAKKAVOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:30:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:30:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 202

Print
Αριθμός/Bib: 1127 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CRIGORIOS KAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78

Print
Αριθμός/Bib: 50180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA KALANTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 574

Print
Αριθμός/Bib: 1562 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KALANTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:55:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:55:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 261

Print
Αριθμός/Bib: 1312 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PETROS KALATZOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:53:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 217

Print
Αριθμός/Bib: 50534 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI KALENTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:54:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:53:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 664

Print
Αριθμός/Bib: 50643 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KALIVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:25:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 98

Print
Αριθμός/Bib: 50739 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI KALOFIRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:37:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 400

Print
Αριθμός/Bib: 50452 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS KALOGEROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:22:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 50512 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS KALOGIROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:29:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:29:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 177

Print
Αριθμός/Bib: 50832 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KALOGIROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:23:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43

Print
Αριθμός/Bib: 50189 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARA KALOGIROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118

Print
Αριθμός/Bib: 50823 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELOS KALOGIROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:29:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:29:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 172

Print
Αριθμός/Bib: 50824 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS KALOGIROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 358

Print
Αριθμός/Bib: 50882 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA KALOGIROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 121

Print
Αριθμός/Bib: 1313 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: SEBASTIAN KALOUIAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:44:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 1056 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: NIKOLAOS KALYVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:58:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 302

Print
Αριθμός/Bib: 50322 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AMALIA KAMARIKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:41:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 523

Print
Αριθμός/Bib: 50107 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA KAMMENOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 439Σελίδα 9 από 36 Αποτελέσματα 241 - 270 από 1077