Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1171 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIONI GKORLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:47:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94

Print
Αριθμός/Bib: 1101 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CHRISTOS GKOUGGIANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:55:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 267

Print
Αριθμός/Bib: 50695 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAMATIS GKOUMAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:23:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 33

Print
Αριθμός/Bib: 50315 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA GKREMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 293

Print
Αριθμός/Bib: 50316 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Georgia Gkrepi
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:35:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:35:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 373

Print
Αριθμός/Bib: 50317 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Giannis Glossas Athanasoulas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 307

Print
Αριθμός/Bib: 50858 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GOGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:26:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134

Print
Αριθμός/Bib: 50951 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS GONTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:28:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152

Print
Αριθμός/Bib: 50825 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GORGOLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 325

Print
Αριθμός/Bib: 1268 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PANAYIOTIS GOUDAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:00:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:59:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 326

Print
Αριθμός/Bib: 1307 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Vasilis Gougiannos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:51:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 167

Print
Αριθμός/Bib: 50318 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS GOUGIANNOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:29:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:29:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 173

Print
Αριθμός/Bib: 1308 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Vasilios Goulas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:45:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 50319 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Crhysostomos Goulas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:40:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 501

Print
Αριθμός/Bib: 50019 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS GOULIADITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:44:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 577

Print
Αριθμός/Bib: 50635 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOFOROS GOULIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:30:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:29:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191

Print
Αριθμός/Bib: 50222 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DANIELLA GOUNELLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:43:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 555

Print
Αριθμός/Bib: 50575 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELIA GOUSIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 475

Print
Αριθμός/Bib: 50579 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI GOUSIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 258

Print
Αριθμός/Bib: 1180 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: SPIRIDON GOUSIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:55:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:55:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 248

Print
Αριθμός/Bib: 1181 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: VASILIOS GOUSIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 142

Print
Αριθμός/Bib: 50574 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GOUSIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:25:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88

Print
Αριθμός/Bib: 1224 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ARISTEIDHS GRAMMENIATHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 146

Print
Αριθμός/Bib: 50455 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEVRGIOS GRAMMENIATHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 66

Print
Αριθμός/Bib: 1437 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: NIKOLINA -ROZA GRAMMENIATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:09:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:09:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 394

Print
Αριθμός/Bib: 1165 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: EVANTHIA-MARIANA GRAMMENIATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:02:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:02:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 348

Print
Αριθμός/Bib: 1151 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: EVANGELOS GRAMMENIATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:52:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 192

Print
Αριθμός/Bib: 1310 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: MOYSIS GRAMMENIATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:53:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 218

Print
Αριθμός/Bib: 50686 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA GRAVANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 633

Print
Αριθμός/Bib: 50958 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA GROUIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 339Σελίδα 8 από 36 Αποτελέσματα 211 - 240 από 1077