Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50673 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARGARITA GEROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:37:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 402

Print
Αριθμός/Bib: 50245 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS GIAGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83

Print
Αριθμός/Bib: 1305 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ATHANASIOS GIANNAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:05:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:05:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 370

Print
Αριθμός/Bib: 50183 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GIANNAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 635

Print
Αριθμός/Bib: 50460 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Paraskevas Gianneios
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:22:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25

Print
Αριθμός/Bib: 50311 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Konstantina Gianni
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 422

Print
Αριθμός/Bib: 1306 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: GEORGIOS GIANNIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 207

Print
Αριθμός/Bib: 50258 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRISTOS GIANNOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:25:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 50620 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STATHIS GIANNOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 284

Print
Αριθμός/Bib: 50312 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Sothrhs Giannospiros
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125

Print
Αριθμός/Bib: 50313 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRISTOFOROS GIANNOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 417

Print
Αριθμός/Bib: 50273 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Stauros Ginis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:17:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1

Print
Αριθμός/Bib: 50274 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Spiros Ginis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:18:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 3

Print
Αριθμός/Bib: 1221 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CHRISTOS GIOTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:45:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68

Print
Αριθμός/Bib: 50962 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA GIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 354

Print
Αριθμός/Bib: 1222 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CHRISTOS GIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 50642 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS GIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:26:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115

Print
Αριθμός/Bib: 50899 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS GIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 130

Print
Αριθμός/Bib: 50972 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISOSTOMOS GITAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:23:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 51

Print
Αριθμός/Bib: 50148 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROULA GIZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 567

Print
Αριθμός/Bib: 50179 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VANGELIS GKARALOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:30:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:29:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 193

Print
Αριθμός/Bib: 1223 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: MIHALIS GKAZIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134

Print
Αριθμός/Bib: 50314 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KYRIAKOS GKEKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:35:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 365

Print
Αριθμός/Bib: 1592 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CHRISTOFOROS GKIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:52:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 187

Print
Αριθμός/Bib: 50100 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPYROS GKIOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:25:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 86

Print
Αριθμός/Bib: 50908 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI GKIZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 285

Print
Αριθμός/Bib: 50744 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS GKODRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:29:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:28:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 163

Print
Αριθμός/Bib: 1587 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PAVLOS GKOGKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117

Print
Αριθμός/Bib: 50629 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARCHALAIS GKOGKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 472

Print
Αριθμός/Bib: 50795 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA GKONI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:47:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 609Σελίδα 7 από 36 Αποτελέσματα 181 - 210 από 1077