Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1217 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS FRETSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:55:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 271

Print
Αριθμός/Bib: 50208 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA-CHRISTINA GALANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 616

Print
Αριθμός/Bib: 50569 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI GALANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 272

Print
Αριθμός/Bib: 50948 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAYROULA GALANOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:35:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 370

Print
Αριθμός/Bib: 1501 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: CHRISTOS GALLIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100

Print
Αριθμός/Bib: 50914 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARISTOTELIS GALLIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:22:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28

Print
Αριθμός/Bib: 1301 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: VASILEIOS GARANATSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:57:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:57:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 286

Print
Αριθμός/Bib: 1178 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIS GARANES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:52:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 198

Print
Αριθμός/Bib: 50942 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS GARANES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120

Print
Αριθμός/Bib: 50912 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GARDIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251

Print
Αριθμός/Bib: 50827 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS GARIVALDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 266

Print
Αριθμός/Bib: 50309 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS GATSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116

Print
Αριθμός/Bib: 50198 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GATSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:26:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 109

Print
Αριθμός/Bib: 50974 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOFIDIS GAVRILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:24:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 75

Print
Αριθμός/Bib: 1199 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GEITONAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:56:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 272

Print
Αριθμός/Bib: 1302 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: GEORGIOS GEORGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 139

Print
Αριθμός/Bib: 50484 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Konstantinos Georgiadis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 278

Print
Αριθμός/Bib: 50485 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Loukas Georgiadis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:30:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:29:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195

Print
Αριθμός/Bib: 1218 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: KOSTAS GEORGIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:42:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:42:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22

Print
Αριθμός/Bib: 50310 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS GEORGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:30:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 214

Print
Αριθμός/Bib: 1220 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS GEORGITSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120

Print
Αριθμός/Bib: 50935 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA GEORGOGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 648

Print
Αριθμός/Bib: 50491 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Alkis Georgopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 659

Print
Αριθμός/Bib: 50493 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Artemis Georgopoulou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 657

Print
Αριθμός/Bib: 50463 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA GEORGOULA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 436

Print
Αριθμός/Bib: 50509 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA GEORGOYLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:39:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 453

Print
Αριθμός/Bib: 50600 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTEINI GERAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:35:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 385

Print
Αριθμός/Bib: 50685 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELOS GERAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:26:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106

Print
Αριθμός/Bib: 50748 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPYRIDON GERALEXIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 334

Print
Αριθμός/Bib: 1304 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: xristos gerogiannis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:06:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:05:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 384Σελίδα 6 από 36 Αποτελέσματα 151 - 180 από 1077