Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50993 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VIRONAS DOURLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 431

Print
Αριθμός/Bib: 50843 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSOSTOMOS DOUVENTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 363

Print
Αριθμός/Bib: 1088 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: KOSTAS DOVANAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:36:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2

Print
Αριθμός/Bib: 1297 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ANASTASIOS DOVANAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:44:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42

Print
Αριθμός/Bib: 50177 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGNI DRIMTZIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:47:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 611

Print
Αριθμός/Bib: 50123 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS DROSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:22:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21

Print
Αριθμός/Bib: 1213 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: STEFANOS DROUVIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:57:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299

Print
Αριθμός/Bib: 1214 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ANASTASIOS DROUVIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:57:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 298

Print
Αριθμός/Bib: 50146 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SRYIDON EFAPLOMATAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:27:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 142

Print
Αριθμός/Bib: 50763 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VYRONAS EFSTATHIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:32:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 257

Print
Αριθμός/Bib: 50305 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LOUKIA EFTAXIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 471

Print
Αριθμός/Bib: 50931 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS EFTHIMIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:28:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159

Print
Αριθμός/Bib: 50996 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ORESTIS EFTHIMIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:29:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:28:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 162

Print
Αριθμός/Bib: 1166 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DESPONA EMMANOUILIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105

Print
Αριθμός/Bib: 50306 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA EUTHIMIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 327

Print
Αριθμός/Bib: 1298 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PETROS EVANGELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:45:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 58

Print
Αριθμός/Bib: 1215 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: FOTIS EVANGELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115

Print
Αριθμός/Bib: 50496 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Elpiniki Exarhopoulou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:40:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 491

Print
Αριθμός/Bib: 50957 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA EXARHOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:42:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:42:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 537

Print
Αριθμός/Bib: 50734 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IPATIA FAKLARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 282

Print
Αριθμός/Bib: 1600 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: NIKOLAOS FARAZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:51:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 166

Print
Αριθμός/Bib: 50307 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA FARIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:37:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 429

Print
Αριθμός/Bib: 50515 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS FARMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:22:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 50922 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTIOS FARMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 228

Print
Αριθμός/Bib: 1216 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Eleftherios Fates
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:56:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 273

Print
Αριθμός/Bib: 1510 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRA FILI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:57:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 293

Print
Αριθμός/Bib: 1518 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: GEORGIOS FOTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:58:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 306

Print
Αριθμός/Bib: 50549 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELIA FOUNTARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:36:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 393

Print
Αριθμός/Bib: 1299 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ELIAS FOURTOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:07:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:06:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 387

Print
Αριθμός/Bib: 1300 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Theodwros Fratzelas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:52:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 202Σελίδα 5 από 36 Αποτελέσματα 121 - 150 από 1077