Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1505 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIS ZARRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:01:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:00:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 333

Print
Αριθμός/Bib: 50128 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI ZERVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:21:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 15

Print
Αριθμός/Bib: 1090 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: alexadros zervas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:44:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 50959 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTIGONI ZIAKKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:39:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 466

Print
Αριθμός/Bib: 1435 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Alexandros Zikopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:40:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12

Print
Αριθμός/Bib: 1499 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: Konstantinos Zikopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 135

Print
Αριθμός/Bib: 1500 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:42:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:42:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26

Print
Αριθμός/Bib: 50846 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARILAOS ZIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:22:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 18

Print
Αριθμός/Bib: 50932 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 287

Print
Αριθμός/Bib: 50720 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFFROSINI ZIKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 329

Print
Αριθμός/Bib: 50851 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AFRORIDTI ZIKOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:31:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:31:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 227

Print
Αριθμός/Bib: 50717 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAIA ZIOGA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:35:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:35:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 379

Print
Αριθμός/Bib: 1162 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ANDREAS ZIOGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:54:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:54:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 237

Print
Αριθμός/Bib: 1163 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ODYSSEAS ZIOGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81

Print
Αριθμός/Bib: 50238 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXIS ZIOGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:25:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77

Print
Αριθμός/Bib: 50631 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ZOGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 624

Print
Αριθμός/Bib: 1581 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: PARIS ZOGRAFOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:06:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:06:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 383

Print
Αριθμός/Bib: 50422 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: marilena zoi
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:35:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 383

Print
Αριθμός/Bib: 50497 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MELPOMENI ZOI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 323

Print
Αριθμός/Bib: 50423 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LAMBRINI ZONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:39:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 450

Print
Αριθμός/Bib: 50282 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI ZONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:43:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 566

Print
Αριθμός/Bib: 50163 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ZONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 628

Print
Αριθμός/Bib: 1436 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ZORMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:53:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:52:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 204

Print
Αριθμός/Bib: 1164 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: VASILIS ZOTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:51:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:51:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 169

Print
Αριθμός/Bib: 50699 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ZOTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:34:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 340

Print
Αριθμός/Bib: 50424 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Sofia Zotou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:41:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:40:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 496

Print
Αριθμός/Bib: 50187 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGLAIA ZOUKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 305Σελίδα 36 από 36 Αποτελέσματα 1051 - 1077 από 1077