Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1060 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: IOANNA BARATSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 75

Print
Αριθμός/Bib: 50283 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA LIOLIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:38:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:38:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 438

Print
Αριθμός/Bib: 50101 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Adeola Naomi Aderemi
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:19:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 5

Print
Αριθμός/Bib: 50442 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:32:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 276

Print
Αριθμός/Bib: 50284 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Alexandros Agrafiotis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:35:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:34:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 366

Print
Αριθμός/Bib: 50859 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYAGGELOS ALEKSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:33:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:33:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 294

Print
Αριθμός/Bib: 1129 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: THOMAS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77

Print
Αριθμός/Bib: 1068 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ANTONIOS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:00:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:00:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 331

Print
Αριθμός/Bib: 1200 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: VASILIOS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:40:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 50151 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVRIPIDIS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:23:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34

Print
Αριθμός/Bib: 50155 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:28:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:28:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154

Print
Αριθμός/Bib: 1529 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:50:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:50:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 151

Print
Αριθμός/Bib: 50285 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEANNA ALEXOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 474

Print
Αριθμός/Bib: 50714 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA ALIMARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:39:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 468

Print
Αριθμός/Bib: 1266 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ALIVERTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:56:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 270

Print
Αριθμός/Bib: 1143 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: VASSILIS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:44:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:44:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 47

Print
Αριθμός/Bib: 1201 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DHMHTRIOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:03:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 01:02:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 355

Print
Αριθμός/Bib: 1107 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: mixalis anagnostou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:48:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 50533 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:42:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:41:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 539

Print
Αριθμός/Bib: 50567 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:57:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:56:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 674

Print
Αριθμός/Bib: 50970 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:39:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:39:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 465

Print
Αριθμός/Bib: 1146 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ALEXIS ANASTASIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:46:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:46:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 74

Print
Αριθμός/Bib: 1278 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: GIORGOS ANASTASIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:55:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:54:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 244

Print
Αριθμός/Bib: 50892 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANDREOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:49:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:49:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 640

Print
Αριθμός/Bib: 50826 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI-CHRISTINA ANDRIOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:48:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:47:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 615

Print
Αριθμός/Bib: 1070 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DIMITRIS ANDRIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:58:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:58:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 303

Print
Αριθμός/Bib: 50247 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNIS ANDRIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:36:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:35:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 380

Print
Αριθμός/Bib: 1100 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ALEXIOS ANDROUTSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:45:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:45:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 56

Print
Αριθμός/Bib: 1279 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: DEMETRIOS ANDROUTSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:40:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:40:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14

Print
Αριθμός/Bib: 1280 Αγώνας/Race: 10km
Όνομα/Name: ARETI ANGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:56:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 00:55:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 265Σελίδα 1 από 36 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1077