Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50879 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ARCHONTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1240

Print
Αριθμός/Bib: 50506 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ARCHONTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 350

Print
Αριθμός/Bib: 51804 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODORA ARGIRAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1444

Print
Αριθμός/Bib: 51645 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ARGYRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 953

Print
Αριθμός/Bib: 1285 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STRATOS ARGYRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93

Print
Αριθμός/Bib: 50613 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ARGYRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 148

Print
Αριθμός/Bib: 51112 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ARIKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 242

Print
Αριθμός/Bib: 51208 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOSIS ARSENIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1442

Print
Αριθμός/Bib: 1294 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: INIGO ARTABE
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 51820 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: RITSA ARVANITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1434

Print
Αριθμός/Bib: 50546 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TZENI ARVANITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 970

Print
Αριθμός/Bib: 50314 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA ARVANITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 716

Print
Αριθμός/Bib: 50352 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ARVANITIDHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 556

Print
Αριθμός/Bib: 50269 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STRATOS ARVANITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 496

Print
Αριθμός/Bib: 52246 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS ARVANITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 717

Print
Αριθμός/Bib: 50588 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ARVANITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 440

Print
Αριθμός/Bib: 51578 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ARVANITOUDHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1213

Print
Αριθμός/Bib: 50570 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRINI ARZIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1180

Print
Αριθμός/Bib: 1276 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVANGELOS ASLANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 222

Print
Αριθμός/Bib: 51438 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAUROS ASPIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 741

Print
Αριθμός/Bib: 50214 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ASPRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1257

Print
Αριθμός/Bib: 51004 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ASTERIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 978

Print
Αριθμός/Bib: 1291 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: YALCIN ATAY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211

Print
Αριθμός/Bib: 51345 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ATHANASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 420

Print
Αριθμός/Bib: 50957 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1080

Print
Αριθμός/Bib: 50551 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 40

Print
Αριθμός/Bib: 52211 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ADONIS ATZANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 226

Print
Αριθμός/Bib: 51921 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NATALIA ATZEMIAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 647

Print
Αριθμός/Bib: 51920 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ATZEMIAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 233

Print
Αριθμός/Bib: 50251 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROULA AVGERINAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1448Σελίδα 4 από 64 Αποτελέσματα 91 - 120 από 1911