Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51351 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFI ALEXANDROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1352

Print
Αριθμός/Bib: 51476 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIOS ALEXIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 162

Print
Αριθμός/Bib: 1065 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: JONHY ALEXIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 258

Print
Αριθμός/Bib: 50439 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1110

Print
Αριθμός/Bib: 50699 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIMILIOS ALEXIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1026

Print
Αριθμός/Bib: 51731 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALEXOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 589

Print
Αριθμός/Bib: 51177 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAHAR ALI ZADE
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1527

Print
Αριθμός/Bib: 51802 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALLOIMONOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 376

Print
Αριθμός/Bib: 50330 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALLOIMONOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 378

Print
Αριθμός/Bib: 1024 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIANNIS ALPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50

Print
Αριθμός/Bib: 1252 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STAVROS ALVANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296

Print
Αριθμός/Bib: 51475 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AMANATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 607

Print
Αριθμός/Bib: 1347 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AMANATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 148

Print
Αριθμός/Bib: 50696 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGLAIA AMANATIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1169

Print
Αριθμός/Bib: 51146 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA AMBRASI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 337

Print
Αριθμός/Bib: 50481 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XOYSEIN AMPATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1588

Print
Αριθμός/Bib: 1205 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ILIAS AMPATZIANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251

Print
Αριθμός/Bib: 50852 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTINI ANAGNOSTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1410

Print
Αριθμός/Bib: 50606 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KIRIAKI ANAGNOSTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1190

Print
Αριθμός/Bib: 51768 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANAGNOSTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 715

Print
Αριθμός/Bib: 1213 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANASTASILAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 252

Print
Αριθμός/Bib: 51785 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 859

Print
Αριθμός/Bib: 51720 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS ANASTASOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 532

Print
Αριθμός/Bib: 50801 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARTEMIS ANDREADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 310

Print
Αριθμός/Bib: 50054 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ANDREADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 825

Print
Αριθμός/Bib: 50053 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS ANDREADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 728

Print
Αριθμός/Bib: 50648 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: RANIA ANDREADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 852

Print
Αριθμός/Bib: 50799 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ANDREADOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1263

Print
Αριθμός/Bib: 50059 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA ANDRIKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1331

Print
Αριθμός/Bib: 51396 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARETI ANDRONI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 926Σελίδα 2 από 64 Αποτελέσματα 31 - 60 από 1911