Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50828 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA DALATSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1208

Print
Αριθμός/Bib: 51926 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANTELIS DALATSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 550

Print
Αριθμός/Bib: 50978 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS DALDAVERENIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 56

Print
Αριθμός/Bib: 52241 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS DALIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 295

Print
Αριθμός/Bib: 50205 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANGELIKI DAMALIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1198

Print
Αριθμός/Bib: 51348 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA-THEODORA DANADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1152

Print
Αριθμός/Bib: 50255 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DANDANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1232

Print
Αριθμός/Bib: 50737 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS DAOUKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 359

Print
Αριθμός/Bib: 51880 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA DAOUTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1509

Print
Αριθμός/Bib: 52216 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DAPOUDANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 27

Print
Αριθμός/Bib: 52268 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA DARELA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1495

Print
Αριθμός/Bib: 50308 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSOVALANTIS DARGINIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 287

Print
Αριθμός/Bib: 50964 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAMATIA DARISAPPI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1477

Print
Αριθμός/Bib: 51708 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS DASTERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 173

Print
Αριθμός/Bib: 51490 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KIRIAKOS DASTERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 819

Print
Αριθμός/Bib: 51364 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MAGDA DASTERIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1084

Print
Αριθμός/Bib: 51155 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI DEFIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1052

Print
Αριθμός/Bib: 51860 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIANNA DELAFETI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1526

Print
Αριθμός/Bib: 50952 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOTIRIA DELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1239

Print
Αριθμός/Bib: 51607 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS DELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 344

Print
Αριθμός/Bib: 50492 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRHSTOS DELIGIANNHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 840

Print
Αριθμός/Bib: 52218 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA DELIGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 842

Print
Αριθμός/Bib: 50239 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DELIGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 453

Print
Αριθμός/Bib: 51430 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRISTOS DELIGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1470

Print
Αριθμός/Bib: 1319 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS DELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11

Print
Αριθμός/Bib: 51833 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA DELISTAMATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 986

Print
Αριθμός/Bib: 51927 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS DELIVASILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 225

Print
Αριθμός/Bib: 50360 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS DELIVASILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 284

Print
Αριθμός/Bib: 50359 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DELIVASILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 416

Print
Αριθμός/Bib: 51870 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIS DELKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 239Σελίδα 10 από 64 Αποτελέσματα 271 - 300 από 1911