Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51518 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRENE CHOTIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1047

Print
Αριθμός/Bib: 51980 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS CHOTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 742

Print
Αριθμός/Bib: 51468 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHOURIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 899

Print
Αριθμός/Bib: 50241 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA CHRISAFAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1473

Print
Αριθμός/Bib: 1071 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS CHRISTAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117

Print
Αριθμός/Bib: 51846 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEVI CHRISTAKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1062

Print
Αριθμός/Bib: 51817 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS CHRISTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251

Print
Αριθμός/Bib: 1412 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHRISTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 51867 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1212

Print
Αριθμός/Bib: 1309 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191

Print
Αριθμός/Bib: 50377 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOULTANA CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1060

Print
Αριθμός/Bib: 50169 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PROKOPIS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 417

Print
Αριθμός/Bib: 51614 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHRISTOFORIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 711

Print
Αριθμός/Bib: 1048 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 59

Print
Αριθμός/Bib: 51157 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI CHRONAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 666

Print
Αριθμός/Bib: 1080 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHRYSANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125

Print
Αριθμός/Bib: 50842 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHRYSOCHOU CHRYSOCHOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1262

Print
Αριθμός/Bib: 52225 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHRYSOSTOMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 900

Print
Αριθμός/Bib: 1066 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGIO CORONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115

Print
Αριθμός/Bib: 52209 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDER CURRY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152

Print
Αριθμός/Bib: 51707 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DADOUPIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 485

Print
Αριθμός/Bib: 51590 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DADOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 757

Print
Αριθμός/Bib: 52297 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELOS DAFOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 629

Print
Αριθμός/Bib: 52301 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIANA DAGALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1077

Print
Αριθμός/Bib: 51572 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNIS DAGALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 421

Print
Αριθμός/Bib: 50670 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOTIRIOS DAGGITSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 247

Print
Αριθμός/Bib: 51733 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTINI DAIKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1407

Print
Αριθμός/Bib: 52267 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS DAINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 948

Print
Αριθμός/Bib: 1089 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS DALAGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108

Print
Αριθμός/Bib: 51204 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DALAMPOURAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 206Σελίδα 9 από 64 Αποτελέσματα 241 - 270 από 1911