Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 52248 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISA CHATELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 773

Print
Αριθμός/Bib: 50109 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GKEVORK CHATSATRIAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158

Print
Αριθμός/Bib: 51702 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS CHATZARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1383

Print
Αριθμός/Bib: 50495 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS CHATZHXRISTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 342

Print
Αριθμός/Bib: 50386 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS CHATZIANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:18:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 3

Print
Αριθμός/Bib: 51381 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LAMPROS CHATZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 308

Print
Αριθμός/Bib: 51935 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANGELIKI CHATZIGAVRIIL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1011

Print
Αριθμός/Bib: 51934 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS CHATZIGAVRIIL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 520

Print
Αριθμός/Bib: 1084 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIONISIS CHATZIKIRIAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168

Print
Αριθμός/Bib: 51981 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHATZIKONSTANTINIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 343

Print
Αριθμός/Bib: 51954 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ASTERIOS CHATZILIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14

Print
Αριθμός/Bib: 50138 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHATZIMANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 820

Print
Αριθμός/Bib: 1091 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHATZIMARKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182

Print
Αριθμός/Bib: 51311 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHATZINAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 424

Print
Αριθμός/Bib: 1193 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KWNSTANSTINOS CHATZIPENOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69

Print
Αριθμός/Bib: 1153 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHATZISAVVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 140

Print
Αριθμός/Bib: 50904 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFSTATHIOS CHATZISTATHIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153

Print
Αριθμός/Bib: 50304 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOUELA CHATZISTAVROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1168

Print
Αριθμός/Bib: 51873 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHATZISTEFANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1260

Print
Αριθμός/Bib: 1141 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KYRIAKOS CHATZITHEODOROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 185

Print
Αριθμός/Bib: 50583 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS CHATZIVASILEIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 147

Print
Αριθμός/Bib: 50812 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHATZOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1118

Print
Αριθμός/Bib: 50764 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHAVIARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 634

Print
Αριθμός/Bib: 52234 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARSEN CHINTRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1074

Print
Αριθμός/Bib: 50243 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREEA PETRONELA CHIONTOIU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 704

Print
Αριθμός/Bib: 51977 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHLOROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1562

Print
Αριθμός/Bib: 50692 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SYMEON CHOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 414

Print
Αριθμός/Bib: 51946 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHONDROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1537

Print
Αριθμός/Bib: 1144 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARINA CHOPSONOSIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201

Print
Αριθμός/Bib: 51968 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA CHOTIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1292Σελίδα 8 από 64 Αποτελέσματα 211 - 240 από 1911