Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1365 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BOUNTZOUKLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 82

Print
Αριθμός/Bib: 50848 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GENOVEFA BOURAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1335

Print
Αριθμός/Bib: 50544 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PASCHALIS BOURAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 185

Print
Αριθμός/Bib: 51814 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BOURDOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 620

Print
Αριθμός/Bib: 50819 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BOUROUTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 101

Print
Αριθμός/Bib: 50083 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA BOUSDA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1484

Print
Αριθμός/Bib: 1307 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS BOYDOYKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178

Print
Αριθμός/Bib: 51483 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BOZATZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 52295 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS BREDAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 592

Print
Αριθμός/Bib: 50920 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS BRIBOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 466

Print
Αριθμός/Bib: 51945 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTIAN BRICHTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 703

Print
Αριθμός/Bib: 1385 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMOS BRONTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37

Print
Αριθμός/Bib: 52292 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA BULIERI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1417

Print
Αριθμός/Bib: 52305 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHACHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 667

Print
Αριθμός/Bib: 51725 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI CHAIDO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1570

Print
Αριθμός/Bib: 50427 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRINI CHALVATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1135

Print
Αριθμός/Bib: 50426 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS CHALVATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 877

Print
Αριθμός/Bib: 1284 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KYRIAKOS CHAMALIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 51122 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI CHANTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 97

Print
Αριθμός/Bib: 51221 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI CHANTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 653

Print
Αριθμός/Bib: 50915 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA CHANTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 823

Print
Αριθμός/Bib: 51992 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS CHARALAMPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 927

Print
Αριθμός/Bib: 51212 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS CHARALAMPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 984

Print
Αριθμός/Bib: 51719 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA CHARALAMPIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1234

Print
Αριθμός/Bib: 50110 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI CHARALAMPIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1377

Print
Αριθμός/Bib: 50111 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA-EIRINI CHARANA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1474

Print
Αριθμός/Bib: 50549 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA CHARILAOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1056

Print
Αριθμός/Bib: 51098 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHARISIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 612

Print
Αριθμός/Bib: 51110 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA CHARITOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1456

Print
Αριθμός/Bib: 50002 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ERMIONI CHASKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28Σελίδα 7 από 64 Αποτελέσματα 181 - 210 από 1911