Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50266 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BARLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 366

Print
Αριθμός/Bib: 50436 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA BATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1249

Print
Αριθμός/Bib: 50640 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI BATSIKOSTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1372

Print
Αριθμός/Bib: 1050 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MICHAIL BATZIAKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195

Print
Αριθμός/Bib: 51656 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA BAXEVANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1059

Print
Αριθμός/Bib: 50387 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMOS BAXEVANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 818

Print
Αριθμός/Bib: 51551 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANGELOS BAZOUKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 494

Print
Αριθμός/Bib: 50370 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAEL BEIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 584

Print
Αριθμός/Bib: 51710 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVRIPIDIS BEKIARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 339

Print
Αριθμός/Bib: 50137 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAVVINA BERDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1166

Print
Αριθμός/Bib: 1293 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BERETZIKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110

Print
Αριθμός/Bib: 50116 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI BESLEME
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1382

Print
Αριθμός/Bib: 52204 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZAFEIRIA BETSIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1566

Print
Αριθμός/Bib: 1290 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: YILDIRIM BEYAZIT
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:09:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:09:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 307

Print
Αριθμός/Bib: 1133 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BEZIRGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96

Print
Αριθμός/Bib: 50619 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BEZIRGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25

Print
Αριθμός/Bib: 50421 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE BILIALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1203

Print
Αριθμός/Bib: 1194 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMOS BILLIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 268

Print
Αριθμός/Bib: 50871 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS BINELLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 298

Print
Αριθμός/Bib: 50942 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: YPATIA BITSOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 777

Print
Αριθμός/Bib: 51463 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EGLI BIZGIONI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165

Print
Αριθμός/Bib: 51472 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS BLINTOF
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 944

Print
Αριθμός/Bib: 51446 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BODOTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 169

Print
Αριθμός/Bib: 50347 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI BOGIATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 522

Print
Αριθμός/Bib: 50042 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS BOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1258

Print
Αριθμός/Bib: 51538 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BORIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1138

Print
Αριθμός/Bib: 51251 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DEIVID BORISOV
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 15

Print
Αριθμός/Bib: 51284 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARGARITA BOTANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 604

Print
Αριθμός/Bib: 50230 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ACHILLEAS BOUCHLIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 198

Print
Αριθμός/Bib: 51266 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS BOULGARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201Σελίδα 6 από 64 Αποτελέσματα 151 - 180 από 1911