Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51492 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 553

Print
Αριθμός/Bib: 50261 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: JELENA AVRAMOVIC
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1367

Print
Αριθμός/Bib: 51328 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA AXAVVIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1146

Print
Αριθμός/Bib: 1221 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MAVROS AZDARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30

Print
Αριθμός/Bib: 51176 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAHNOZ AZIMY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1468

Print
Αριθμός/Bib: 50388 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENA BABACOV
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 605

Print
Αριθμός/Bib: 51964 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA BABAHMIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1119

Print
Αριθμός/Bib: 51142 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELOS BABOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 391

Print
Αριθμός/Bib: 51916 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAIA BACHARAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1012

Print
Αριθμός/Bib: 1102 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS BACHSEVANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 288

Print
Αριθμός/Bib: 1287 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: BOLENT BACIOGLU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216

Print
Αριθμός/Bib: 51156 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LARISA BADALIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1065

Print
Αριθμός/Bib: 1186 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL BAGKATZOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 73

Print
Αριθμός/Bib: 1154 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BAIRAKTARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 5

Print
Αριθμός/Bib: 51598 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BAIRAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 355

Print
Αριθμός/Bib: 51900 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE BAIRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 47

Print
Αριθμός/Bib: 51857 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOLI BAKIRTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1187

Print
Αριθμός/Bib: 51189 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KYRIAKI BAKIRTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1374

Print
Αριθμός/Bib: 51856 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IASON BAKIRTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 237

Print
Αριθμός/Bib: 51855 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS BAKIRTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 880

Print
Αριθμός/Bib: 51947 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS BALATSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 214

Print
Αριθμός/Bib: 1418 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ERCAN BALKAYA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71

Print
Αριθμός/Bib: 51536 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS BALOMENOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1027

Print
Αριθμός/Bib: 1171 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS BALOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 249

Print
Αριθμός/Bib: 50580 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS BALOUTSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 571

Print
Αριθμός/Bib: 50528 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA BAMBAKEROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1440

Print
Αριθμός/Bib: 50488 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BAMPALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 139

Print
Αριθμός/Bib: 50222 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BAMPALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 479

Print
Αριθμός/Bib: 51943 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA-MARINA BANTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1370

Print
Αριθμός/Bib: 50187 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AMALIA BARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 943Σελίδα 5 από 64 Αποτελέσματα 121 - 150 από 1911