Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50383 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA ACHTSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1266

Print
Αριθμός/Bib: 50381 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STERGIOS ACHTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 917

Print
Αριθμός/Bib: 1103 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS ADALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 204

Print
Αριθμός/Bib: 51495 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 554

Print
Αριθμός/Bib: 51321 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TILEMAXOS ADAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 365

Print
Αριθμός/Bib: 51337 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA ADAMIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 847

Print
Αριθμός/Bib: 50831 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA AGANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1323

Print
Αριθμός/Bib: 51528 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 271

Print
Αριθμός/Bib: 51994 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DOMNA AGAPITOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1419

Print
Αριθμός/Bib: 51453 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS AGGELAKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 212

Print
Αριθμός/Bib: 50303 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS AGGELIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1113

Print
Αριθμός/Bib: 51608 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVGENIA AGGELIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1533

Print
Αριθμός/Bib: 51882 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA AGIANNITOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1506

Print
Αριθμός/Bib: 51881 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DANAI AGIANNITOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1103

Print
Αριθμός/Bib: 51409 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XANTHI AGORAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 236

Print
Αριθμός/Bib: 51494 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PINELOPI AGORAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1247

Print
Αριθμός/Bib: 51496 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS AGORAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 638

Print
Αριθμός/Bib: 51571 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AIDONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1329

Print
Αριθμός/Bib: 1292 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SEBAHATTIN AKDAY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 215

Print
Αριθμός/Bib: 51180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAJJAD AL SUDANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1261

Print
Αριθμός/Bib: 50248 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALAMANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50

Print
Αριθμός/Bib: 51272 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALATZIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 534

Print
Αριθμός/Bib: 50576 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ALATZIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 919

Print
Αριθμός/Bib: 51812 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ALCHATIB
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1498

Print
Αριθμός/Bib: 51811 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ALCHATIB
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1433

Print
Αριθμός/Bib: 50816 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA ALEKOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 658

Print
Αριθμός/Bib: 50026 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ALEPAKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1003

Print
Αριθμός/Bib: 50976 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSA ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188

Print
Αριθμός/Bib: 51018 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 50167 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 491Σελίδα 1 από 64 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1911