Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51175 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ATHANASIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 882

Print
Αριθμός/Bib: 50439 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 892

Print
Αριθμός/Bib: 50702 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 589

Print
Αριθμός/Bib: 51178 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ATHANASOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 463

Print
Αριθμός/Bib: 50955 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ATZANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165

Print
Αριθμός/Bib: 51044 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTERIOS ATZANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 596

Print
Αριθμός/Bib: 1232 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ERIK AVGITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:10:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:10:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 259

Print
Αριθμός/Bib: 1017 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS AVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 64

Print
Αριθμός/Bib: 50584 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ADONIS AVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 253

Print
Αριθμός/Bib: 1300 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MAVROS AZDARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165

Print
Αριθμός/Bib: 50886 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODORA-CHRISTINA BABAKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 833

Print
Αριθμός/Bib: 50195 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA BADIANOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1162

Print
Αριθμός/Bib: 1164 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BAHTSEVANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:13:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:13:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 270

Print
Αριθμός/Bib: 50083 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KLEIO BAIRA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 995

Print
Αριθμός/Bib: 1069 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BAIRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 119

Print
Αριθμός/Bib: 1021 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NADIA BAKATINAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 102

Print
Αριθμός/Bib: 50120 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS BAKIRTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178

Print
Αριθμός/Bib: 50616 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIOS BALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 541

Print
Αριθμός/Bib: 50293 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BALKANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 890

Print
Αριθμός/Bib: 51437 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS BAOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 687

Print
Αριθμός/Bib: 50304 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 844

Print
Αριθμός/Bib: 1139 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAYROS BARSAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 270

Print
Αριθμός/Bib: 50179 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI BATSIKOSTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 644

Print
Αριθμός/Bib: 1193 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MICHAIL BATZIAKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 50468 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TRIFON BEKTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 215

Print
Αριθμός/Bib: 50982 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS BELLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 772

Print
Αριθμός/Bib: 50085 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA BELLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 994

Print
Αριθμός/Bib: 50783 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISOULA BELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 468

Print
Αριθμός/Bib: 50535 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FANI BERBERIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 537

Print
Αριθμός/Bib: 1028 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Dimitris Beretzikis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23Σελίδα 4 από 48 Αποτελέσματα 91 - 120 από 1440