Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50069 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIOS APOSTOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:16:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:16:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1

Print
Αριθμός/Bib: 50662 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI APOSTOLIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1032

Print
Αριθμός/Bib: 1072 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ARABATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22

Print
Αριθμός/Bib: 50081 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VLADIMIROS ARABIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 359

Print
Αριθμός/Bib: 51307 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA aramanidou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 974

Print
Αριθμός/Bib: 51123 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KIRIAKOS ARAMPATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 521

Print
Αριθμός/Bib: 51482 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ARAMPATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201

Print
Αριθμός/Bib: 50909 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTIOS ARAPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 329

Print
Αριθμός/Bib: 50015 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGORITSA ARBANITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1084

Print
Αριθμός/Bib: 50789 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA ARCHODOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1079

Print
Αριθμός/Bib: 50793 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS ARCHODOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1078

Print
Αριθμός/Bib: 1206 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS-ARCHONTIS ARCHONTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188

Print
Αριθμός/Bib: 50137 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ARCHONTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 246

Print
Αριθμός/Bib: 50481 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODORA ARGIRAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 718

Print
Αριθμός/Bib: 51068 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ARGIROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 555

Print
Αριθμός/Bib: 50743 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARGYRIS ARGYRAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 642

Print
Αριθμός/Bib: 50021 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ARGYRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 235

Print
Αριθμός/Bib: 1421 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EFSTRATIOS ARGYRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 50400 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA ARHONDOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 544

Print
Αριθμός/Bib: 50116 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ARHONTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 432

Print
Αριθμός/Bib: 1167 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EYAGGELOS ARIANTSHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 175

Print
Αριθμός/Bib: 51229 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLIA ARVANITAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1044

Print
Αριθμός/Bib: 50377 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA ARVANITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 533

Print
Αριθμός/Bib: 50973 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ARVANITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1047

Print
Αριθμός/Bib: 1289 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ARVANITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:21:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281

Print
Αριθμός/Bib: 51015 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STRATOS ARVANITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 626

Print
Αριθμός/Bib: 1059 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ARVANITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211

Print
Αριθμός/Bib: 50872 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ARVANITOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 292

Print
Αριθμός/Bib: 50836 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ASPIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1113

Print
Αριθμός/Bib: 51245 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA ASTRINIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 331Σελίδα 3 από 48 Αποτελέσματα 61 - 90 από 1440