Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1244 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPARTAKOS ALIHANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 54

Print
Αριθμός/Bib: 50018 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ALKHATIB
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 587

Print
Αριθμός/Bib: 1089 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Georgios Alloimonos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:07:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 247

Print
Αριθμός/Bib: 50680 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALLOIMONOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 723

Print
Αριθμός/Bib: 50480 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALVANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 719

Print
Αριθμός/Bib: 51238 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPINA ALVANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1006

Print
Αριθμός/Bib: 1078 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SAMI AMPOU EL CHASAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 172

Print
Αριθμός/Bib: 51266 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ANANIAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1138

Print
Αριθμός/Bib: 51181 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FAIDRA ANASSOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 884

Print
Αριθμός/Bib: 51226 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THODORIS ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 388

Print
Αριθμός/Bib: 51020 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANASTASOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50

Print
Αριθμός/Bib: 1309 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: AXILLEAS ANDRAVIZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:10:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:09:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 258

Print
Αριθμός/Bib: 51225 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAGGELIS ANDRAVIZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 434

Print
Αριθμός/Bib: 51045 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARTEMIS ANDREADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 340

Print
Αριθμός/Bib: 50067 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ANDREADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68

Print
Αριθμός/Bib: 50082 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: RANIA ANDREADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 774

Print
Αριθμός/Bib: 50177 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS ANDREOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 50374 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: dimitrios angelidakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 926

Print
Αριθμός/Bib: 1263 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EFTHYMIOS ANGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 185

Print
Αριθμός/Bib: 1107 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PETROS ANTHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 122

Print
Αριθμός/Bib: 50380 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ANTHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 527

Print
Αριθμός/Bib: 1213 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL ANTHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100

Print
Αριθμός/Bib: 50988 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANTHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 186

Print
Αριθμός/Bib: 1104 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 49

Print
Αριθμός/Bib: 50264 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLETA ANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 924

Print
Αριθμός/Bib: 50265 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA ANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 525

Print
Αριθμός/Bib: 50218 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS ANTONIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 266

Print
Αριθμός/Bib: 50172 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 509

Print
Αριθμός/Bib: 51490 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISOVALANTIS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78

Print
Αριθμός/Bib: 1133 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Vadim Antwniadis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112Σελίδα 2 από 48 Αποτελέσματα 31 - 60 από 1440