Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1034 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Evaggelos Evaggeloudis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 50773 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS EVROPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 913

Print
Αριθμός/Bib: 50002 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS EXAKOUSTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 564

Print
Αριθμός/Bib: 50996 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS FAKETOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 282

Print
Αριθμός/Bib: 50831 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI CHRYSOVALANTOU FALEKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1055

Print
Αριθμός/Bib: 51047 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS FIGKIORIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 928

Print
Αριθμός/Bib: 50428 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS FILLARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 989

Print
Αριθμός/Bib: 50429 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPIROS FILLARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 322

Print
Αριθμός/Bib: 50655 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KYRIAKOS FISSEAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 240

Print
Αριθμός/Bib: 1174 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FITSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67

Print
Αριθμός/Bib: 50387 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FITSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 1150 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS FLENGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 224

Print
Αριθμός/Bib: 50897 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA FOTAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 484

Print
Αριθμός/Bib: 51273 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIONISIOS FOTAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 58

Print
Αριθμός/Bib: 50984 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROYLA FOTAKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1058

Print
Αριθμός/Bib: 50501 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS FOTIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 326

Print
Αριθμός/Bib: 50908 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS Fountoukas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 395

Print
Αριθμός/Bib: 50160 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS FOURFARO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 862

Print
Αριθμός/Bib: 50161 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TIMOLEON FOURFARO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 467

Print
Αριθμός/Bib: 50719 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELOS FOUSKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 391

Print
Αριθμός/Bib: 50972 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPYROS FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 512

Print
Αριθμός/Bib: 51189 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA FRAGKOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 605

Print
Αριθμός/Bib: 51458 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS FRAGKOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 393

Print
Αριθμός/Bib: 51404 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFI FYGKIORI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 935

Print
Αριθμός/Bib: 1020 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS FYLLARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 40

Print
Αριθμός/Bib: 50704 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Theodoros Fyllaridis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1111

Print
Αριθμός/Bib: 51462 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS GALAZOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 951

Print
Αριθμός/Bib: 51463 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS GALAZOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 377

Print
Αριθμός/Bib: 50463 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXIA GALENTERIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1001

Print
Αριθμός/Bib: 50915 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS GALINITSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 575Σελίδα 10 από 48 Αποτελέσματα 271 - 300 από 1440