Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51224 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS DOLOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 586

Print
Αριθμός/Bib: 51472 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA DOMANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 988

Print
Αριθμός/Bib: 51371 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TANIA DOUDOULAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 815

Print
Αριθμός/Bib: 51084 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISANTHI DOUKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 946

Print
Αριθμός/Bib: 50860 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA DOULAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 597

Print
Αριθμός/Bib: 1049 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS DOUMANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53

Print
Αριθμός/Bib: 1398 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DOUSKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105

Print
Αριθμός/Bib: 51050 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BILLIANA DRAGOUDINOVITS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1117

Print
Αριθμός/Bib: 50873 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS DRAGOZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 339

Print
Αριθμός/Bib: 1238 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KARAFYLLIS DRAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 95

Print
Αριθμός/Bib: 50811 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DRAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 280

Print
Αριθμός/Bib: 50288 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PASCHALIS DRAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 653

Print
Αριθμός/Bib: 50524 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI DRAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 654

Print
Αριθμός/Bib: 51373 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA DRAMALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1157

Print
Αριθμός/Bib: 1211 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Domna Draskidou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:25:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 283

Print
Αριθμός/Bib: 51143 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS DROSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 733

Print
Αριθμός/Bib: 50532 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS EFRAIMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 523

Print
Αριθμός/Bib: 50664 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: POLYCHRONIS EFSTATHIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 551

Print
Αριθμός/Bib: 50090 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARTHENA EFTHIMIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1091

Print
Αριθμός/Bib: 1278 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Georgios Eleftheriadis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158

Print
Αριθμός/Bib: 50593 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI ELEFTHERIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191

Print
Αριθμός/Bib: 50981 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: RAFAILIA ELEFTHERIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1101

Print
Αριθμός/Bib: 50124 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ELEFTHERIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 269

Print
Αριθμός/Bib: 51378 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ELEFTHERIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 464

Print
Αριθμός/Bib: 51448 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ELEYTHERIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 184

Print
Αριθμός/Bib: 50991 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NAZMI EMINOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158

Print
Αριθμός/Bib: 50585 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NINA EPISKOPOSIAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 397

Print
Αριθμός/Bib: 51455 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS EUMORFOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 911

Print
Αριθμός/Bib: 51009 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS EUTHIMIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 140

Print
Αριθμός/Bib: 50642 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI EVAGELIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 431Σελίδα 9 από 48 Αποτελέσματα 241 - 270 από 1440