Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50632 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MEHMET DERVIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 66

Print
Αριθμός/Bib: 50175 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA DESLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 362

Print
Αριθμός/Bib: 50140 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISI DEVETZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 492

Print
Αριθμός/Bib: 50549 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA DEVETZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1105

Print
Αριθμός/Bib: 1116 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS DEVETZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81

Print
Αριθμός/Bib: 50550 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS DEVETZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1104

Print
Αριθμός/Bib: 1157 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PASHALIS DIAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195

Print
Αριθμός/Bib: 50900 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARGIRO-MARINA DIAMADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1026

Print
Αριθμός/Bib: 50138 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS DIAMANTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 16

Print
Αριθμός/Bib: 50194 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LAMPROS DIGELOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 854

Print
Αριθμός/Bib: 50048 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI DIGGELOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 872

Print
Αριθμός/Bib: 50049 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS DIGGELOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 228

Print
Αριθμός/Bib: 50933 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FANI DIMARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93

Print
Αριθμός/Bib: 1198 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS DIMARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 74

Print
Αριθμός/Bib: 50840 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS DIMARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 146

Print
Αριθμός/Bib: 50952 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELISAVET DIMITRAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 683

Print
Αριθμός/Bib: 50181 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS DIMITRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1076

Print
Αριθμός/Bib: 50937 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS DIMITRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 50174 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARILENA DIMITRIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1075

Print
Αριθμός/Bib: 50749 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA DIMITRIADOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 668

Print
Αριθμός/Bib: 1114 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIA DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:23:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 282

Print
Αριθμός/Bib: 51445 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA EIRINI DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1130

Print
Αριθμός/Bib: 50458 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISOULA DIMITROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 534

Print
Αριθμός/Bib: 1056 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IPPOKRATIS DIMITSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 227

Print
Αριθμός/Bib: 1058 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 200

Print
Αριθμός/Bib: 1076 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Vaggelis Dimou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 50961 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELISAVET DIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 508

Print
Αριθμός/Bib: 51056 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA DIMOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281

Print
Αριθμός/Bib: 1003 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANTELIS DIMOUTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 145

Print
Αριθμός/Bib: 51079 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIANNA DINADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 982Σελίδα 8 από 48 Αποτελέσματα 211 - 240 από 1440