Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50832 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PROKOPIS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 308

Print
Αριθμός/Bib: 51262 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 647

Print
Αριθμός/Bib: 1199 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 318

Print
Αριθμός/Bib: 50296 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHRYSOCHOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 889

Print
Αριθμός/Bib: 51413 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA DAGKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1024

Print
Αριθμός/Bib: 50539 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DAGKALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 311

Print
Αριθμός/Bib: 50033 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DALABOURAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 316

Print
Αριθμός/Bib: 1265 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PETROS DALATSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 215

Print
Αριθμός/Bib: 1257 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIS DANADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 177

Print
Αριθμός/Bib: 50306 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DANDANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 500

Print
Αριθμός/Bib: 51091 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DANIIL DANIIL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 948

Print
Αριθμός/Bib: 50017 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS DANTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 916

Print
Αριθμός/Bib: 50545 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISOVALANTIS DARGINIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 288

Print
Αριθμός/Bib: 50747 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS DARMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 915

Print
Αριθμός/Bib: 50143 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS DASTERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 267

Print
Αριθμός/Bib: 51353 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS DASTERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 497

Print
Αριθμός/Bib: 51479 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KIRIAKOS DASTERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 441

Print
Αριθμός/Bib: 50810 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MAGDALINI DASTERIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 529

Print
Αριθμός/Bib: 50820 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOTIRIA DELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 853

Print
Αριθμός/Bib: 50212 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI DELIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 709

Print
Αριθμός/Bib: 1002 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARINOS DELIGEORGIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 3

Print
Αριθμός/Bib: 50757 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSA DELIGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 688

Print
Αριθμός/Bib: 50850 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MIRSINI DELIGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 514

Print
Αριθμός/Bib: 51160 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA DELIMPEI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1010

Print
Αριθμός/Bib: 50111 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA DEMERTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1048

Print
Αριθμός/Bib: 51113 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLETA DEMERTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1145

Print
Αριθμός/Bib: 50588 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELIOS DEMETRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21

Print
Αριθμός/Bib: 50625 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA DEMIRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 949

Print
Αριθμός/Bib: 50433 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS DERMANOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1097

Print
Αριθμός/Bib: 51083 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA DERNEXI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 765Σελίδα 7 από 48 Αποτελέσματα 181 - 210 από 1440