Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50226 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELISAVET ZAFIRELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 681

Print
Αριθμός/Bib: 1087 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Kristi Zagili
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 235

Print
Αριθμός/Bib: 51466 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI ZAGKOTSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 963

Print
Αριθμός/Bib: 51450 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ZAGORIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 445

Print
Αριθμός/Bib: 50215 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FANI ZAHARAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 883

Print
Αριθμός/Bib: 51049 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ZAHARIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 832

Print
Αριθμός/Bib: 50112 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DOROTHEA ZAHARIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1060

Print
Αριθμός/Bib: 50059 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DANAI ZAHAROULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1152

Print
Αριθμός/Bib: 51099 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FILIPPOS ZAIKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1129

Print
Αριθμός/Bib: 50297 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ZAPARTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1054

Print
Αριθμός/Bib: 50975 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA ZAPARTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 947

Print
Αριθμός/Bib: 50726 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAIOS ZAPARTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 244

Print
Αριθμός/Bib: 1170 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ZARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182

Print
Αριθμός/Bib: 50482 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Savvina Zareifidou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 405

Print
Αριθμός/Bib: 50497 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ZARKADAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 797

Print
Αριθμός/Bib: 50158 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS ZARKADAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 628

Print
Αριθμός/Bib: 1013 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS ZARMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 179

Print
Αριθμός/Bib: 50098 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELIA ZEBEKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 956

Print
Αριθμός/Bib: 51444 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELIKI ZIAGAGI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 760

Print
Αριθμός/Bib: 51405 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZIAGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 446

Print
Αριθμός/Bib: 1247 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: AGGELOS ZILIASKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 130

Print
Αριθμός/Bib: 1325 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ZILOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 142

Print
Αριθμός/Bib: 1240 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ZIOGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 38

Print
Αριθμός/Bib: 50867 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMOS ZIOGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 155

Print
Αριθμός/Bib: 1236 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ZIORIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:07:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:06:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 244

Print
Αριθμός/Bib: 50466 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: HARA ZLATANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 458

Print
Αριθμός/Bib: 1294 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS ZLATKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96

Print
Αριθμός/Bib: 50623 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NINO ZOUHBAGIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 696

Print
Αριθμός/Bib: 51268 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ZOUROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 646

Print
Αριθμός/Bib: 51279 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ZOUROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 386Σελίδα 48 από 48 Αποτελέσματα 1411 - 1440 από 1440