Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1108 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BEZIRGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 184

Print
Αριθμός/Bib: 51000 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS BEZIRGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 364

Print
Αριθμός/Bib: 50197 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIA BEZIRGIANNIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1072

Print
Αριθμός/Bib: 50054 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS BOBOLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 818

Print
Αριθμός/Bib: 1055 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BOBOLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 51003 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIOTA BORA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1154

Print
Αριθμός/Bib: 1048 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BORAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 171

Print
Αριθμός/Bib: 50159 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BOUFIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42

Print
Αριθμός/Bib: 50765 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA BOUNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1004

Print
Αριθμός/Bib: 50499 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS BOUNTOUKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 65

Print
Αριθμός/Bib: 50405 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA BOUNTZOUKLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 304

Print
Αριθμός/Bib: 1145 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BOUNTZOUKLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34

Print
Αριθμός/Bib: 50350 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BOUNTZOUKLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 307

Print
Αριθμός/Bib: 50351 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS BOUNTZOUKLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 306

Print
Αριθμός/Bib: 50105 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GENOVEFA BOURAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1061

Print
Αριθμός/Bib: 50638 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PASHALIS BOURDOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1017

Print
Αριθμός/Bib: 50020 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BOURDOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 573

Print
Αριθμός/Bib: 1016 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Georgios Bouroulitis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41

Print
Αριθμός/Bib: 50173 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA BOUSDA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1102

Print
Αριθμός/Bib: 50398 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BOZATZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 19

Print
Αριθμός/Bib: 50399 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS BOZATZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11

Print
Αριθμός/Bib: 1082 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: apostolos bozatzidis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52

Print
Αριθμός/Bib: 1050 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMOS BRONTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137

Print
Αριθμός/Bib: 50522 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI CHAIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1109

Print
Αριθμός/Bib: 1074 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHAITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 174

Print
Αριθμός/Bib: 50689 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRINI CHALVATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 800

Print
Αριθμός/Bib: 50690 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL CHALVATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 799

Print
Αριθμός/Bib: 51161 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHAMOURATIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1011

Print
Αριθμός/Bib: 50062 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI CHANTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 601

Print
Αριθμός/Bib: 50621 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA CHAPSONOSIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 664Σελίδα 5 από 48 Αποτελέσματα 121 - 150 από 1440