Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50569 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ABRASI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153

Print
Αριθμός/Bib: 50653 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ADROUTSOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 332

Print
Αριθμός/Bib: 50588 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS AGGELAKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 266

Print
Αριθμός/Bib: 50281 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGGELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 1151 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EYTHIMIOS AGGELOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 162

Print
Αριθμός/Bib: 50744 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYSTRATIA AGGELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 736

Print
Αριθμός/Bib: 50957 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA AGGIOPLASTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 585

Print
Αριθμός/Bib: 50750 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELIAS AKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 370

Print
Αριθμός/Bib: 50570 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ALEKSANDROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 414

Print
Αριθμός/Bib: 50214 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DANAE ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 577

Print
Αριθμός/Bib: 1314 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ALEXAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 214

Print
Αριθμός/Bib: 50870 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112

Print
Αριθμός/Bib: 50209 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA-AGGELIKA ALEXIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 423

Print
Αριθμός/Bib: 50026 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Emilios Alexiou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 167

Print
Αριθμός/Bib: 50607 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BASILIOS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211

Print
Αριθμός/Bib: 50983 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TZANSEA ALI KATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 381

Print
Αριθμός/Bib: 50838 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALICHANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 1013 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGE ALLOIMONOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160

Print
Αριθμός/Bib: 50286 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA ALOUPOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 703

Print
Αριθμός/Bib: 1196 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AMANATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 50908 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA AMPATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 661

Print
Αριθμός/Bib: 50907 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANASTASOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 27

Print
Αριθμός/Bib: 50561 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FEDRA-MARIA ANASTASOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 653

Print
Αριθμός/Bib: 50175 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ANASTASOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 107

Print
Αριθμός/Bib: 50419 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ANDREADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 396

Print
Αριθμός/Bib: 50591 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARIS ANDREADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 223

Print
Αριθμός/Bib: 50033 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ANDREADOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 142

Print
Αριθμός/Bib: 50681 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS-PANAGIOTIS ANDREOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 676

Print
Αριθμός/Bib: 1248 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ANDRONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:10:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:10:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216

Print
Αριθμός/Bib: 1152 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONIA ANGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153Σελίδα 1 από 33 Αποτελέσματα 1 - 30 από 985