Για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις αναφορικά με τη διοργάνωση του RUN GREECE ΠΑΤΡΑ, τη δυνατότητα συμμετοχής, την εγγραφή σας και τη διεξαγωγή του αγώνα μπορείτε να απευθυνθείτε:

(α) Είτε στο αρμόδιο γραφείο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΣΕΓΑΣ:

ΣΕΓΑΣ  - Κεντρική Υπηρεσία

Τηλ: 211 18 77720 ή 211 18 77725

Φαξ: 210 9331152

Email:

(β) Είτε στα γραφεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Τέρμα Ηλέκτρας, Εγκαταστάσεις Λαδοπούλου

Τηλ: 2610 320203

Φαξ: 2610 313138

E-mail: